Årsmøtet er utsatt til torsdag 10. juni 2021 kl 18, på nett. Frist for påmelding er torsdag 27. mai, til post@sandefjordroing.no. Frist for å komme med forslag til behandling på årsmøtet er også 27. mai. De som har meldt seg på til forrige årsmøtedato 20. mai, trenger ikke melde seg på på nytt.

Comments are closed.