Årsmøte for Sandefjord Roklubb tirsdag 13. april 2021 kl 18, på nett.

Dagsorden:

  1. Årsberetning
  2. Revidert regnskap
  3. Andre saker som legges fram for styret. (Det er ikke innkommet slike forslag.)
  4. Lovforslag. (Det er ikke kommet inn lovforslag.)
  5. Fastsettelse av årskontingent.
  6. Valg.

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingenten for 2020 og som er fylt 17 år.

De som ønsker å delta på årsmøtet, bes melde seg på pr mail til post@sandefjordroing.no, senest i løpet av tirsdag 6. april.

De påmeldte vil få tilsendt link til nettmøtet.

Regnskapet og årsberetningen vil bli sendt ut til medlemmene så snart de er klare.

Comments are closed.