Endringer i ordningen med familerabatt på medlemskontingent

Styret har i møte 6. april vedtatt at ordningen med familierabatt på ordinær medlemskontingent avvikles, og heller erstattes med en ordning med familerabatt på treningsavgiften.
Dette skyldes delvis den administrative jobben det er å kartlegge og legge inn rabatter i medlemssystemet, men også at man de siste årene har gått over til en løsning med grunnkontingent (for 2022 satt til 500 kr), og treningsavgifter. Tidligere var det egne kontingentsatser for passive og aktive medlemmer hvor sistnevnte inkluderte treningsavgift. Styret vurderer at det er mer treffsikkert å gi familierabatt på treningsavgiften, og vil komme tilbake til hvordan satsene innrettes i god tid før treningsavgiften innkreves over sommeren. Normal medlemskontingent vil bli krevd inn via NIFs Klubbadmin-system i løpet av juni måned. 
 
Synspunkter på endringen kan sendes til klubbens e-post post@sandefjordroing.no, eller på telefon til kasserer Øyvind Lavoll (948 76 192). 

Comments are closed.