Fra styret

Sandefjord, 22/07/2021

Innkalling til fortsettende årsmøte i Sandefjord Roklubb 2021.                    

Styret innkaller herved til fortsettende årsmøte i Sandefjord Roklubb som vil bli avholdt

Torsdag 19/08/2021 kl. 18.00 på nett.

Da dette er en fortsettelse av årsmøtet vil det ikke kunne legges til nye saker da det kun skal behandles saker som gjenstår fra siste møte.

Vi mangler å fylle følgende poster:

Kontroll Utvalg: 2 medlemmer 1 vara (en av disse bør vœre kvinne)

Material Utvalg: 2 medlemmer

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Valgkomite: 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara (en av disse bør vœre kvinne)

Styret ber alle som ønsker å bidra om å si ifra.

Vi håper at både nye og gamle medlemmer vil stille seg til rådighet for klubben.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandefjord Roklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandefjord Roklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

De som ønsker å delta på fortsettelsen av årsmøtet, må melde seg på til post@sandefjordroing.no innen 12/08/2021. De påmeldte vil få tilsendt en lenke til nettmøtet. Dersom flere medlemmer skal sitte samlet ved en skjerm, ber vi om at navnene på alle de som skal delta, oppgis i påmeldingen.

For mer informasjon om fortsettende årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idrettsforbundets lovnorm. Den finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

Ved spørsmål som gjelder det fortsettende årsmøtet, kan vi kontaktes på  post@sandefjordroing.no.

Velkommen til fortsettelse av årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret  

——————————————————————————————————————–

 

 

Ref. styrem. 2017.01.17[1197]

Sandefjord Roklubb
Postboks 386
3201 Sandefjord
www.sandefjordroing.no
Styremøte, 17. januar 2017, kl. 18.00 – 19.15

Tilstede: Christian Røsjorde, Christopher Gallaher Arild Pettersen, Sverre Caspersen og Terje Christensen.

100-årsjubileum.
Nytt forslag til tidspunkt, fredag 15. september (ikke enstemmig).
Christopher sjekker om tidspunktet fremdeles er ledig på Atlantic, før han legger det ut på sos.medier.

Årsmøte.
Dato for årsmøte er satt til mandag 27. februar kl. 18.00 på Granholmen.
Kake bestilles (hos Halvorsen?), Christian sponser.
Årsrapport for 2016 skrives av Terje og bidrag fra formann, rosjef og hussjef og andre må være Terje i hende innen 13. februar. De som har bilder sender de på mail til Terje innen samme dato.

Jubileumsbok.
Det var ønske om at jubileumsboken var klar til åpning av rosesongen 1. mai. Det går antagelig bra. Styret mener at et opplag på 500 burde være tilstrekkelig.

Klubbhus.
Vi venter fremdeles på prisoverslag fra Helge Skjelby.
Rolf Berg sender faktura på kr. 4.000,-.
Terje har avtalt befaring med Ingar Vedeld i PV Arkitekter på fredag denne uka (20. januar).

Brygger.
Vi har ikke fått inn fler tilbud.
Bjørn, Christopher og Terje ber om en gjennomgang og et møte med Nordocks før utgangen av januar. Terje tar initiativ.
Sandefjord, den 18.01.2017
Neste møte: Årsmøte mandag 27. feb. kl. 18.00
Terje Christensen Kopi: Styret

 

 

Comments are closed.