Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sandefjord roklubb.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Sandefjord roklubb

 

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes på Teams onsdag 31. mai kl 20.00

Påmelding til møtet meddeles leder på e-post christian.rosjorde@gmail.com. Link til møtet sendes ut i forkant.

 

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling. I henhold til NIF og Sandefjord roklubbs lover skal et ekstraordinært årsmøte innkalles med en frist på minimum to uker. Innkalling sendes på mail og legges ut på hjemmesiden til klubben.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen.
  4. Valg av representanter til styret. Valgkomiteen har innstilt på følgende (tekst i kursiv revidert 21.05.):
    • Styremedlem: Astrid Sørsdal Fodnæss 
    • Styremedlem: Trine Dahle Eriksen

 

 Med ønske om en god 17. mai!

Sandefjord 16. mai 2023

 

Christian Røsjorde

Leder Sandefjord roklubb

Comments are closed.