Utlysning renhold Granholmen

Klubben vurderer å sørge for renhold på klubbhuset på Granholmen selv, og lyser i den forbindelse oppdraget ut blant medlemmene. Renhold foregår etter hver utleie, og bør dermed foretas senest mandag etter hver helg med utleie. Arbeidet lønnes i utgangspunktet med kr. 250 per gang, men er åpent for diskusjon. Maks samlet lønn er oppad begrenset til 10.000 kr av skattemessige årsaker, og er da skattefri for mottager.  Frist for å melde interesse er 20. mars, og gjøres på e-post til post@sandefjordroing.no eller til Christopher Gallaher på telefon 91 80 98 90. 

Comments are closed.